- Godt å se at regjeringen lytter til Tekna

- Regjeringen har i revidert budsjett lyttet til noen av våre innspill, og det er jeg glad for, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna. Hun viser spesielt til bedre rammevilkår for gründere og oppstartvirksomheter, og til at det blir satt av midler til å få flere arbeidsledige med bakgrunn fra olje og gassvirksomheten i jobb.

Gründere

- Regjeringen endrer pensjonsavsetningsmulighetene for gründere, og det er noe våre medlemmer som driver egen virksomhet har etterlyst lenge. Regjeringen varsler også at det i 2018-budsjettet vil komme forslag til endringer som skal gi mer gunstig beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper, og det ser vi fram til, sier hun.

Økt støtte til IKT-studier

Randeberg er også fornøyd med at regjeringen har lagt merke til behovet for å gjøre noe med norsk kompetanse på sikkerhet og sårbarhet. Regjeringen oppretter 4 nye rekrutteringsstillinger til Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik. Hun mener dette er et lite signal om at regjeringen er enig med Tekna i at vi trenger mer forskning og kunnskap om IKT-sikkerhet.

Fokus på landtidsledige

Hun er også glad for at regjeringen kommer med ekstra plasser til langtidsledige. I budsjettet kommer det 500 nye såkalte arbeidstreningsplasser, blant annet rettet mot langtidsledige.

- Vi merker også at arbeidsmarkedet begynner å bli bedre, men det går tregt. I løpet av det siste året er det blitt 48 færre ledige sivilingeniører i Rogaland. Med den farten vil det ta lang tid før arbeidsledigheten reduseres særlig, sier Randeberg.

Ifølge NAV var 1388 sivilingeniører helt arbeidsledige i Norge ved utgangen av april. Av alle typer ingeniører var det rundt 5600 ledige i januar i år, et bunnpunkt så langt. Randeberg minner om at nedgangen ikke er over, og at det er for tidlig å friskmelde norsk økonomi.

- Det er viktig at politikerne ikke lener seg tilbake og sier at nå er oljekrisen over, sier hun.

Etterlyser satsning på tekonologioverføring

Det er blant annet derfor Randeberg etterlyser en reell satsing på teknologioverføring fra olje og gassvirksomheten, for å hente ut mer av det store potensialet for innovasjon og verdiskaping. Formålet er å bruke teknologi i én næring til å skape vekst i andre næringer.  

- Et slikt program vil kunne bidra til å skape ny vekst og ny industri for framtida. Derfor er det viktig å sørge for teknologi- og kompetanseoverføring mellom ulike virksomheter, bransjer og sektorer. Våren 2015 la Tekna sammen med Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Abelia frem et forslag om et teknologioverføringsprogram fra olje og gassvirksomheten.

- Olje- og gassvirksomheten besitter store mengder teknologi og kompetanse som andre sektorer kan bruke. Her bør Stortinget holde oppe trykket og få en slik ordning på plass i behandlingen av revidert budsjett, sier hun.

Les om teknologioverføringsprogrammet i TU

Publisert: 11. mai 2017