- Frykter kompetanseflukt og rekrutteringsproblemer

Tekna-tillitsvalgt i Statens vegvesen Trond Wiberg frykter at regionsreformen i vegvesenet fører til kompetanseflukt og rekrutteringsproblemer. Mandag 21.oktober snakket han i Stortinget.

- 10 prosent av de ansatte har sluttet i Statens vegvesen etter at det ble bestemt at etaten skulle regionaliseres. En vanlig turnover ligger på drøye to prosent. Jeg er bekymret for hvilken kompetanse vi blir sittende igjen med, og også hvilken kompetanse som blir overført til fylkeskommunene, påpekte en offensiv Tekna-hovedtillitsvalgt Trond Wiberg da han møtte Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Han understreket at det vil bli utfordrende for både Statens Vegvesen og for enkelte fylkeskommuner å finne nok kompetanse til å utføre oppgavene.

- Kompetansen som trengs i sektoren er allerede en mangelvare. Dette blir enda mer krevende når 11 fylkeskommuner og staten skal konkurrere om de samme folka. Enkelte steder vil dette gå veldig greit. Men i tilfeller der de nye fagmiljøene blir veldig små, eller i tilfeller der ansatte må flytte eller bruke timer hver dag på pendling, er veien kort til å søke seg over til private konsulentselskap. De som forsvinner ut er i stor grad de som har høy og etterspurt kompetanse, noe som vil by på utfordringer for fylkeskommunene og staten i tiden fremover, sier Wiberg.

Wiberg understreker at det tar tiår å bygge opp gode kompetansemiljøer, men kort tid å ødelegge dem.

- Det som gjør det ekstra prekært akkurat nå er at det ikke er lenge til ting skal være på plass. Den nye strukturen trer i kraft allerede 1. januar 2020. Til tross for dette er det store avvik mellom stillinger som skal fylles og stillinger som har blitt besatt. Det er til og med ikke avklart hvordan finansieringen mellom fylkene og vegvesenet skal fordeles. Dette kom ikke i statsbudsjettet men blir først klart i november. Det kan bety utsettelser og økte kostnader knyttet til veiarbeidet, sier han.

Se Trond Wiberg i høring hos Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om statsbudsjettet 2020 

Les mer om Teknas innspill til statsbudskjettet 2020

Publisert: 22. oktober 2019