- Forventer mer handlekraft fra flertallsregjeringen

Regjeringen Solberg har lovet mye innen områder som teknologisk satsing, etter- og videreutdanning, bærekraft, digitalisering og arbeidsliv. – Nå forventer vi resultater, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Den nye regjeringen som nå skal på plass, vil i mindre grad være avhengig av forhandlinger i Stortinget for å gjennomføre sin politikk, etter at Krf nå sikrer flertall.  

- Det er spennende med en flertallsregjering, men samtidig forplikter det også. En regjeringserklæring har mange store ord, nå forventer vi at det leveres på det de har lovet innen viktige områder, sier Randeberg.

Hun håper den nye regjeringen holder dørene åpne for aktører som Tekna der det er naturlig.

- Vi er landets største akademikerforening med 76 000 høyt utdannete teknologer og realister, og vi regner med at vi er en viktig teknologisk stemme å lytte til innen en rekke områder. Regjeringen har i budsjettet varslet en rekordsterk teknologisatsing. Denne må følges opp, sier hun.  

Tekna-presidenten har også håp om at regjeringen med et flertall bak seg i større grad kan få opp farten og ambisjonene i arbeidet med digitalisering, kompetanseutvikling, klima og karbonfangst.

- Dette er områder som Tekna er utålmodige på, og som vi kommer til å følge nøye fremover. Her vil vi se resultater, sier hun.

Et annet område der regjeringen nå har varslet en endring, er å øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik det er for resten av arbeidslivet.

- Vi fikk gjennomslag for 72-årsgrense i Arbeidsmiljøloven, men det ble ikke gjort staten. Nå må det skje endringer også der. Det skulle bare mangle at det er like regler for hele arbeidslivet, sier Randeberg.

 

Publisert: 18. januar 2019