– Avgjørende med tverrpolitisk enighet

– Enigheten i Stortinget om krisepakke gir både bedrifter og arbeidstakere et godt utgangspunkt for å møte krisen i arbeidslivet. Samarbeid skal ta oss gjennom dette alvoret, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna ser inn i kamera med en dus bakgrunn

Alle partiene på Stortinget ble mandag 16. mars enige om en krisepakke for å møte utfordringer knyttet til koronaepidemien. Krisepakkene som nå foreslås skal sikre bedriftene likviditet, redusere inntektstapene for selvstendig næringsdrivende, og bedre inntektsdekningen for arbeidstakerne ved permittering.

Tverrpolitisk enighet nødvendig

– Vi står i en krevende situasjon. Lønnsomme arbeidsplasser står plutselig i fare, og titusenvis av arbeidstakere risikerer å bli permitterte. Jeg er glad for at krisepakken også har fått en bedre arbeidstakerprofil, ved at den sikrer bedre lønnsdekning de første 20 dagene i permitteringsperioden. Det hjelper noe på den kortsiktige utryggheten, sier Randeberg.

Hun er glad for at det er et samlet Storting som nå presenterer en krisepakke, og mener tverrpolitisk enighet er nødvendig for å komme best mulig gjennom krisen.

– Dette er ikke tidspunkt for uenigheter om mindre saker, og for innkassering av lettvinte seire. Nå står den norske samarbeidsmodellen foran sin største utfordring kanskje noensinne, og det er gjennom tett samarbeid mellom politikere, arbeidstakere og arbeidsgivere vi skal komme oss gjennom denne krisen, sier hun.

Må respektere spillereglene

Randeberg påpeker at det nå er viktigere enn noen gang å respektere spillereglene i arbeidslivet.

– Alle ønsker smidige prosesser og raske beslutninger i en slik situasjon, og i den sammenhengen er samarbeid avgjørende. Ansatte og tillitsvalgte er klare til å ta ansvar, og må involveres så raskt som mulig for å gi legitimitet til beslutningene. Det er i slike perioder det er spesielt viktig at arbeidslivets regler og prosedyrer respekteres, for eksempel ved permitteringer og nedbemanninger. Medbestemmelse er viktigere enn noen gang, sier Randeberg.

Tekna-presidenten oppfordrer hele arbeidslivet til å støtte opp om de nødvendige helsetiltakene som er iverksatt.

– Det er omfattende og dyptgripende tiltak vi nå kjenner på kroppen, men skal de ha den effekten vi ønsker, må alle stille seg bak. Dette må vi løse sammen, og alle må ta ansvar om vi skal lykkes sier Randeberg.

Tiltakene fra Stortinget omhandler blant annet:

  • Full lønn inntil 6G (om lag 600 000 kroner) i minimum 20 dager fra permittering. Av dette dekker staten fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 
  • De som er hjemme med barn, og som nærmer se eller har passert grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden for omsorgspenger, til 20 dager per år per foreldre.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere:

  • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.
  • Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.