Tekna-kommune Tekna-stat Tekna-privat Studentutvalget Avdelinger Fagutvalget Lønnsoginteresseutvalget Sekretariatet Hovedstyret Representantskapet

Lover, vedtekter og mål

Teknas lover, måldokumenter, etiske retningslinjer samt vedtekter for ulike organisasjonsledd.

Tekna verdigrunnlag:

Tekna skal være Troverdig, Nyskapende og Modig

Teknas etiske retningslinjer

Teknas måldokumenter
Innhold: Verdier, Visjon, Formål og Foreningspolitiske mål

Tekna 2020 - Teknas handlingsplan 2013-2015
Handlingsplanen bygger på Teknas visjon, verdier, formål og foreningspolitiske mål. Vedtak og henstillinger fra Representantskapsmøtet i 2013 er lagt til grunn for planen.

Teknas lover (vedtatt R-møtet 2013)

Innhold:

- Foreningens lover
- Vedtekter for kontingentens størrelse
- Vedtekter for opptak av ordinære medlemmer
- Vedtekter for Teknas støttefond
- Vedtekter for valgkomiteen
- Vedtekter for kontrollkomiteen
- Vedtekter for Representantskapets ordfører og viseordfører

 

Vedtekter for ulike organisasjonsledd i Tekna:

Vedtekter for Tekna Privat

Vedtekter for Tekna Stat

Vedtekter for Tekna Kommune

Vedtekter for Teknas studentgruppe

Vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte

Teknas lokale avdelinger og flere av de faglige gruppene har egne vedtekter som finnes på de respektive sidene.

Teknas lover, vedtekter og måldokumenter vedtas av Represen­tantskapet.

De organisasjonsledd og grupper i Tekna som har egne vedtekter vedtar selv disse på sine årsmøter, før de godkjennes av Teknas hovedstyre.

Kontakt