Tekna-kommune Tekna-stat Tekna-privat Studentutvalget Avdelinger Fagutvalget Lønnsoginteresseutvalget Sekretariatet Hovedstyret Representantskapet

Designmanual

I designmanualen går det frem hvordan Tekna skal fremstå utad. Her beskrives bl.a. korrekt bruk av logoen, og hvilke skrifttyper som skal benyttes. Dokumentet oppdateres jevnlig.

Trykkerier, designere, tillitsvalgte og andre som utformer materiell for Tekna, bør gjøre seg kjent med designmanualen!

Teknas designmanual (4,7 MB, pdf)

Kontakt