Tekna-kommune Tekna-stat Tekna-privat Studentutvalget Avdelinger Fagutvalget Lønnsoginteresseutvalget Sekretariatet Hovedstyret Representantskapet

Organisasjon

Representantskapet er Teknas øverste politiske organ. Det møtes annet hvert år. Hovedstyret har det politiske ansvaret for foreningens virksomhet. Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget og Studentutvalget koordinerer arbeidet i sine deler av grunnorganisasjonen.

Klikk på organisasjonskartet for informasjon og kontaktopplysninger.Andre utvalg, komiteer o.l.

Kontakt


Relatert innhold

Dokumenter