Tekna-kommune Tekna-stat Tekna-privat Studentutvalget Avdelinger Fagutvalget Lønnsoginteresseutvalget Sekretariatet Hovedstyret Representantskapet

Tekna Privat

Av Teknas ca 46 500 yrkesaktive medlemmer tilhører vel 34 500 privat sektor, og rundt 20 000 av disse er tilknyttet Tekna Privats bedriftsgrupper som er etablert i nær 468 bedrifter.

Privat sektor består av Teknas yrkesaktive medlemmer som er ansatt i private og en del halvoffentlige virksomheter. Unntatt er således medlemmer i stillinger som på grunn av lov- og avtaleverket defineres som tilhørende statlig eller kommunal sektor.

Tekna Privats årsmøte
Årsmøtet er privat sektors øverste organ. Her har tillitsvalgte fra grupper med minst 25 medlemmer rett til å møte sammen med 20 valgte representanter fra mindre grupper. Årsmøtet velger Tekna Privats styre. I tillegg vedtas Tekna Privats mål og strategier, som trekker opp viktige målsettinger for sektorens interessearbeid fremover.

Tekna Privats styre

Tekna Privats styre treffer selvstendige beslutninger i saker som gjelder egne medlemmer, men er for øvrig underlagt foreningens Hovedstyre, lover og handlingsplan samt den koordinering av det samlede interessearbeid som skjer i Teknas Lønns- og interesseutvalg. Tekna Privats styre skal særlig ivareta forhold som reguleres i kollektive avtaler.

 

Ola_Hugo_Jordhøy_2014_80x120.jpg
Leder

Ola Hugo Jordhøy
sivilingeniør, EVRY AS                           
ola.jordhoy@evry.com

Mobil: 9083 3482

Christopher Hoen-Sorteberg_2014_80x120.jpg
Nestleder

Christopher Hoen-Sorteberg
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
choen@online.no

Mobil: 9058 7418

Jan_Otto_Eriksen_2014_80x120.jpg
Styremedlem

Jan Otto Eriksen
Telenor Norge ASA
jan-otto.eriksen@telenor.com

Mobil: 9155 2272
Ingunn_Marie_Holmen_2014_80x120.jpg
Styremedlem

Ingunn Marie Holmen
SINTEF Fiskeri og Havbruk AS
ingunn.marie.holmen@sintef.no

Mobil: 9305 9057

Marte_Rindal_Jacobsen_2014_80x120.jpg
Styremedlem

Marte Rindal Jacobsen
Jotun AS
marte.rindal.jacobsen@jotun.no

Mobil: 9249 7447

Hilde_Møllerstad_2014_80x120.jpg
Styremedlem

Hilde Møllerstad
Statoil ASA
himol@statoil.com

Mobil: 4807 5246

Øvrum_Marte_20120113_P2012.jpg
Styremedlem

Marte Øvrum
sivilingeniør, Aker Engineering & Technology AS
marte.ovrum@akersolutions.com

Mobil: 9089 5289

Fra Teknas

generalsekretariat:

  

David Mannes
Styresekretær
David Mannes
advokat/forhandlingssjef, Tekna
Dronning Mauds gt. 15
david.mannes@tekna.no

Kontor: 2294 7599
Mobil: 9325 9599

Karen Kristine Bårje 80x120.jpg

Karen Bårje
juridisk rådgiver, Tekna
Dronning Mauds gt. 15
karen.barje@tekna.no

Mobil: 9154 8116

Katrine Olsson.jpg

Katrine Olsson

rådgiver/forhandlingsleder, Tekna
Dronning Mauds gt. 15
katrine.olsson@tekna.no

Mobil: 9585 2292

Unni Sem

Unni Sem
konsulent, Tekna
Dronning Mauds gt. 15
unni.sem@tekna.no

Mobil: 9309 8667

 


Lønns- og interessearbeid
Lønnsarbeidet står sentralt i privat sektors virksomhet. Teknas Hovedavtale med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) danner sammen med en del andre hovedavtaler grunnlaget for det lokale interessearbeidet i bedriftene (forhandlingsretten), herunder de årlige lønnsforhandlingene. Også det kontinuerlige arbeidet med å påvirke de generelle arbeidsvilkårene for Teknas medlemmer står sentralt, og skjer bl.a. gjennom etablering og videreutvikling av lokale særavtaler mellom Teknas bedriftsgrupper og den enkelte bedrift.
Forhandlingsseksjonen i Teknas Generalsekretariat er en viktig støttespiller og koordinator i dette arbeidet.

Kurs for tillitsvalgte
Tekna driver systematisk opplæring av tillitsvalgte og har tilbud som går langt ut over den basiskunnskap om Tekna, lov- og avtaleverket som tillitsvalgte må ha. 

Tekna dekker alle kostnader i forbindelse med denne opplæringen. Se kursoversikt her.

Kontakt