IA - Inkluderende arbeidsliv

IA logo m skrift.PNG

IA-arbeidet er en av de store oppgavene for arbeidsgivere og tillitsvalgte i tiden framover.

 

 

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) som partene i arbeidslivet har forpliktet seg til, krever en forsterket innsats for å nå målene i IA-avtalen:
Forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

De tre delmålene i IA-avtalen er:  

  1. Forebygge og redusere i sykefravær
  2. Få flere med redusert arbeidsevne i jobb
  3. Seniorer skal ønske å stå lenger i arbeid
Samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og ansatte er avgjørende for at vi skal nå disse målene.

Tillitsvalgte skal:  

  • Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud
  • Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt til utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet
  • Delta i dialogmøter mellom ansatt og leder hvis den ansatte ønsker det. Tillitsvalgte har ansvar for å medvirke til en god dialog og bidra til at tilretteleggingstiltak kan gjennomføres.

I fellesskap skal vi jobbe for god ledelse, godt arbeidsmiljø,
hensiktsmessig organisering, trivsel og mestring på arbeidsplassen!

Hva kan man gjøre lokalt? 

For kommmunal og statlig sektor er det utarbeidet mye god informasjon om hvordan IA-strategier kan implementeres på arbeidsplassen.

Tekna og NHO har gått sammen om å forsterke IA-arbeidet for kunnskapsarbeidere i NHO bedrifter med en egen intensjonserklæring.

Utfordringer man kan fokusere på i dette arbeidet, er blant annet tydeligere ledelse, belastende arbeidstidsordninger, helseskadelig arbeidspress og uløste personalkonflikter. Fokus på et godt arbeidsmiljø og tilrettelegging er avgjørende.

Som inspirasjon og diskusjonsgrunnlag anbefales filmen "Dingstad" som du finner på inkluderende.no. Filmen er lagt til et konsulentfirma og tar for seg aktuelle problemstillinger som personalkonflikter, nedbemanning og langtidssykemeldte og samarbeidsutfordringer. 

Kontakt:

For råd og tips om IA kan du kontakte Teknas sekretariat ved forhandlingsseksjonen.

Sist endret: 04.03.2014