IA - Inkluderende arbeidsliv

IA logo m skrift.PNG

IA-arbeidet er en av de store oppgavene for arbeidsgivere og tillitsvalgte i tiden framover.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) som partene i arbeidslivet har forpliktet seg til, krever en forsterket innsats for å nå målene i IA-avtalen:
Forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

De tre delmålene i IA-avtalen er:

 

  1. Forebygge og redusere i sykefravær
  2. Få flere med redusert arbeidsevne i jobb
  3. Seniorer skal ønske å stå lenger i arbeid
Samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og ansatte er avgjørende for at vi skal nå disse målene.

Tillitsvalgte skal:

  • Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud
  • Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt til utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet
  • Delta i dialogmøter mellom ansatt og leder hvis den ansatte ønsker det. Tillitsvalgte har ansvar for å medvirke til en god dialog og bidra til at tilretteleggingstiltak kan gjennomføres.

I fellesskap skal vi jobbe for god ledelse, godt arbeidsmiljø,
hensiktsmessig organisering, trivsel og mestring på arbeidsplassen!

Kontakt:

For råd og tips om IA kan du kontakte Teknas sekretariat ved forhandlingsseksjonen.

Aktuelt: Ny IA-avtale 1. juli 2014

Sist endret: 18.07.2014