esra_toppbanner_web.jpg
 

Lokale avdelinger

Fagmiljøer

Barrierestyring

25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

I mange industrier er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. Til tross for økt fokus på barrierestyring de siste årene, ser man fortsatt eksempler på storulykker og nestenulykker. Dette seminaret tar for seg barrierestyring i praksis og ser på hva man har oppnådd innenfor ulike industrier og ikke minst hvor man ser forbedringsområder i tiden som kommer.


Les mer >>

Aktuelt

17.12.2014

28. januar i Oslo: Praktisk bruk av RAM og produksjonstilgjengelighet analyser

4259353.jpg

RAM-analyser er et utbredt verktøy i mange industrier i dag. Spørsmålet er om dagens RAM-analyser er blitt mer en sjekkboksaktivitet enn et verktøy som brukes til aktiv beslutningsstøtte. Og hvis så, hvorfor er det blitt slik?

Les mer og meld degpå

25.11.2014

15. desember i Oslo: Best i klassen? -et seminar med positivt fortegn!

best i klassen.jpg

Velkommen til et seminar med utelukkende positivt fortegn. Vi har søkt i bransjen etter de virkelig gode erfaringene, og vil presentere eksempler og praktiske løsninger som vi mener kan kalles "best i klassen" innen sitt område.

Les mer >>

03.11.2014

26. november i Stavanger: Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet

Picture1 (2).jpg

Både ALARP-vurderinger og kost/nytteanalyser kan spille en rolle når det skal fattes beslutninger som har å gjøre med innføring av sikkerhetstiltak. Hvordan bør imidlertid slike vurderinger gjennomføres? Og hvilke utfordringer står vi overfor ved bruk av denne typen vurderinger?

Les mer >>

18.06.2014

3. september i Stavanger: Brønnseminar

Gassløft.png

Fokus på årets brønnseminar er risikobidrag fra gassløftbrønner. Gassløftede brønner innebærer store mengder gass i brønnene, mange ganger gassvolumet i prosessanlegget, men på tross av den store gassmengden har ikke gassløftringrom fått den samme oppmerksomheten i risikoanalyser som prosesslekkasjer

Les mer og meld deg på

12.05.2014

11. juni i Oslo: ESRA 20 år: Sikkerhetsstyring - historien, nåtid og framtid

Ekebergrestauranten.jpg

I år er det 20 år siden ESRA Norge ble stiftet, og i den anledning blir det 11. juni arrangert jubileumsseminar på Ekebergrestauranten i Oslo.

Les mer og meld deg på

28.01.2014

26. mars i Oslo: Risiko for prosesslekkasjer - er dagens metoder og bruk av erfaringsdata formålstjenlig?

BrannEksplosjon200px.png

For QRA av prosesslekkasjer er det i dag vanlig å beregne lekkasjefrekvens som funksjon av antall lekkasjepunkt. Dette gjøres med utgangspunkt i feil- og eksponeringsdata samlet inn over tid fra "lignende" prosessutstyr.

Denne fremgangsmåten er basert på logikken om at "jo flere lekkasjepunkter - jo høyere risiko". Men er dette en rimelig antagelse? Og gir den oss en tilstrekkelig mulighet til å vurdere risikoen på akkurat det (unike) prosessanlegget som vurderes i den enkelte QRAen?

Les mer og meld deg på

28.11.2013

Interessert i støtte til workshops, egne seminarer eller andre faglige aktiviteter?

ESRA_Norge_Logo

ESRA Norges europeiske paraplyorganisasjon kan gi inntil 5000 Euro i støtte til prosjekter innen vårt fagområde.

Les mer om ordningen >>

28.01.2013

Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures. A guideline for Analysis

Risk and Interdependencies.jpg

Boka er utgitt i Springer Series in Reliability Engineering, og presenterer en samling artikler redigert av Per Hokstad, Ingrid B. Utne og Jørn Vatn.

Den inneholder i alt 14 kapitler, pluss Vedlegg, skrevet av en rekke forskere fra Norge, Sverige (Lund) og USA.

Boka beskriver metoder og teknikker for å analysere risiko i kritisk infrastrukturer, med eksempler bl.a. fra vannforsyning, elektrisitet, IKT og transport.

Det legges spesiell vekt på analyse av ulike avhengigheter som eksisterer mellom de ulike infrastrukturer, for å vise hvordan trusler kan forplante seg til andre infrastrukturer.

Egnet lesing for myndigheter med ansvar for infrastruktur, "infrastruktureiere" og som støttelitteratur for kurs i risikoanalyse.

Informasjon om trykt utgave finnes på homepage, og om e-bok på eBook


02.02.2010

Ny OREDA datahåndbok for RAMS-analyser

Ingress OREDA HB 2009 200px.jpg

SINTEF har utgitt ny OREDA-håndbok som inneholder pålitelighetsdata for utstyr på petroleumsinstallasjoner. Håndboka er en unik datakilde for planlegging og drift av petroleumsinstallasjoner både i Norge og i resten av verden. For mer informasjon om boken - følg lenken.

Les mer >>

28.09.2009

ESReDA: Guidelines for Safety Investigation of Accidents

ESReDA guidelines

Den europeiske organisasjonen ESReDA (European Safety Reliability and Data Association) har utgitt publikasjonen "Guidelines for Safety Investigation of Accidents". Den beskriver "beste praksis", fremtidige utfordringer og erfaringer fra ulike industrisektorer; energisektoren, transportsektoren og prosessindustrien. Veiledningen er utarbeidet av en internasjonal faggruppe innenfor ESReDA: "Accident Investigation Working Group".  

Veiledningen er tilgjengelig for gratis nedlastning.

Nettside ESReDA >>

1-10 |
Tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Meld på nyhetsbrev
Bli medlem
Presentasjoner fra seminarene

Kontakt oss

Sekretariat ESRA Norge
Att: Tekna
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00
E-post: ESRA Norge

Besøksadresse:
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15


Kontaktpersoner:
Styreleder ESRA Norge:
Willy Røed

Styreleder Skinnegående Sikkerhetsforum:
Kjetil Gjønnes

Sekretariat hos Tekna:
Jørn Jantzen