esra_toppbanner_web.jpg
 
ROS-Ingress380px.jpg

21. mai i Oslo: Fra ROS-analyse til beredskap

Det er store forventninger til at samfunnet skal være robust og i stand til å håndtere ekstreme hendelser uten bortfall av tjenester og infrastruktur. Og dersom noe uforutsett skjer, så forventes det at beredskapen står klar. ROS-analysene kan hjelpe oss å forstå hvilke scenarioer vi må være forberedt på, og dermed gi beslutningsstøtte ved planlegging av beredskap. Men hvordan skal vi få dette til å fungere i praksis? Og hvordan kan vi sikre at vi også er forberedt på de hendelsene som ikke er inkludert i ROS-analysene?


Les mer >>

Aktuelt

02.03.2014

1. april i Oslo: Hvis styringssystem er svaret – hva i all verden var spørsmålet?

1438201 ingressbilde.jpg

Hvorfor sliter mange organisasjoner med å få til et velfungerende styringssystem? Vet vi hva vi vil ha, eller hva vi trenger? Og har vi fantasi nok til å se løsningen, eller leter vi etter noe som ligner det vi allerede har?

Er det i det hele tatt mulig å tenke seg et integrert verktøy for både styring og måling - også når vi tenker på mindre kvantifiserbare størrelser som sikkerhet? Og hva er det egentlig ved prosessorientering som er så smart?

Seminaret ser på velkjente utfordringer og nye muligheter i 2014.

Seminaret er i regi av ESRA Skinnegående sikkerhetsforum og deres årsmøte vil også bli avviklet i løpet av arrangementet. Se egen sak for tilgang til sakspapirer.

Les mer og meld deg på

01.03.2014

ESRA anbefaler

wiley14.jpg

Marvin Rausand: Reliability of Safety-Critical Systems: Theory and Applications.

Boka gir en grundig innføring i teori og metoder for pålitelighetsanalyse av sikkerhetskritiske systemer. Den kombinerer teori og praktisk anvendelse på en rekke områder. Med fokus på design og utvikling av sikkerhetskritiske systemer, presenterer boka metoder som kreves for å dokumentere samsvar med IEC 61508 og tilhørende sektorspesifikke standarder.

I tillegg beskriver boka en rekke pålitelighetsanalyse-metoder tilpasset ulike faser av et sikkerhetskritisk system, dvs. fra spesifikasjon og design, og videre til drift, vedlikehold og endringskontroll.

Les mer om boka her

28.01.2014

26. mars i Oslo: Risiko for prosesslekkasjer - er dagens metoder og bruk av erfaringsdata formålstjenlig?

BrannEksplosjon200px.png

For QRA av prosesslekkasjer er det i dag vanlig å beregne lekkasjefrekvens som funksjon av antall lekkasjepunkt. Dette gjøres med utgangspunkt i feil- og eksponeringsdata samlet inn over tid fra "lignende" prosessutstyr.

Denne fremgangsmåten er basert på logikken om at "jo flere lekkasjepunkter - jo høyere risiko". Men er dette en rimelig antagelse? Og gir den oss en tilstrekkelig mulighet til å vurdere risikoen på akkurat det (unike) prosessanlegget som vurderes i den enkelte QRAen?

Les mer og meld deg på

28.11.2013

Interessert i støtte til workshops, egne seminarer eller andre faglige aktiviteter?

ESRA_Norge_Logo

ESRA Norges europeiske paraplyorganisasjon kan gi inntil 5000 Euro i støtte til prosjekter innen vårt fagområde.

Les mer om ordningen >>

16.11.2013

29. januar i Stavanger: SIL fra design til drift

Ingress-200-SIL i drift Case-study5-Mongstad_8.jpg

Innretnings- og aktivitetsforskriften krever at bedrifter som skal ha sine onshore eller offshore anlegg i drift, må oppfylle krav til ytelse for sikkerhetsinstrumenterte systemer og bestemme riktig Safety Integrity Level (SIL) nivå. Dette seminaret ønsker å sette fokus på hvordan industrien i dag anvender de forskjellige metodene i praksis, fra design til driftsfasen.

Les mer og meld deg på >>

15.11.2013

26. november i Oslo: Informasjonssikkerhet på jernbanen - hvilken trussel står vi overfor og hvordan får vi kontroll?

Informasjonssikkerhet.png

Verden blir mer og mer digitalisert, også innen jernbanen. Hvilke trusler skjuler seg innenfor den digitale verden? Vet vi hvordan dette påvirker sikkerhetsnivået? Hva er grensesnittet mellom tradisjonell sikkerhet og informasjonssikkerhet? Hva må du vite?

ESRA skinnegående sikkerhetsforum ønsker å sette søkelyset på informasjonssikkerhet og skape en bevissthet rundt de trusler som er og videre hvordan man kan bli bedre rustet til å takle den digitale hverdagen.

En rekke foredragsholdere med erfaring innen dette området er invitert for å dele sine erfaringer med oss.

Arrangementet varer fra 1130 -1500

Les mer og meld deg på >>

30.10.2013

Interessert i medlemskap i ESRA (den europeiske organisasjonen)?

ESRA_Norge_Logo

Vil du utnytte mulighetene i det europeiske nettverket innen risiko- og pålitelighetsanlyser? ESRA Norge er som kanskje noen, men ikke alle er oppmerksomme på, tilknyttet en europeisk hovedorganisasjon - European Safety and Reliability Association. Medlemskapet gir muligheter for forskningssamarbeid, nettverksbygging og rabatt på den årlige ESREL-konferansen.

Les mer >>

Tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem
Presentasjoner fra seminarene
Meld på nyhetsbrev

Kontakt oss

Sekretariat ESRA Norge
Att: Tekna
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00
E-post: ESRA Norge

Besøksadresse:
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15


Kontaktpersoner:
Styreleder ESRA Norge:
Willy Røed

Styreleder Skinnegående Sikkerhetsforum:
Kjetil Gjønnes

Sekretariat hos Tekna:
Jørn Jantzen