Innkjøp

Innkjøp.jpg

Innkjøp blir stadig viktigere del av kostnadene. Det du sparer på innkjøpene gir direkte utslag på lønnsomheten.

I industrien ligger innkjøpskostnadene på 60 - 80 % av total omsetning, i handelsbedrifter gjerne enda høyere. Reduserte innkjøpskostnader gir derfor sterke utslag på resultatet

Effektiv innkjøpsorganisasjon og knallhard innkjøpspolitikk med utnyttelse av de mulighetene i økt internasjonalisering har gitt grunnlaget for de store kjedene i både dagligvarer, klær, møbler, sport og elektro.

Norge er et høykostland, noe som bl.a. har sammenheng med at utenlandske leverandører tar høyere pris for leveranser til Norge enn til mange andre land, kanskje fordi vi ikke har tradisjon for å prute. Kanskje også fordi vi mangler kompetanse og strategi innen innkjøp.

Til tross for at innkjøp representerer rundt to tredjedeler av bedriftens totale kostnader er de fleste ledere i beskjeden grad opptatt av denne problemstillingen, og ansvaret er ofte uklart og spredt på mange ledd langt nede i organisasjonen.

Innkjøpene inndeles gjerne i fire hovedkategorier:

 • Investeringer, - som bl.a. påvirker kapitalbinding, drifts- og vedlikeholdskostnader, og fleksibilitet i produksjonen
 • Driftsrelaterte innkjøp, - store volum og dominerende utgiftspost i produksjonsbedrifter: råvarer, halvfabrikata, reservedeler, emballasje, underleveranser, m.v.
 • Administrative innkjøp, - transport, energi, verktøy, reparasjoner og vedlikehold, lokaler, datakostnader, trykksaker, reklame, forsikringer, reier, m.v., og
 • Handelsvarer for videresalg

Her er ti tiltak for effektivisering av innkjøp:

 1. Klare kvantifiserte målsettinger, som: redusert pris pr. ytelse, bedre leveringsbetingelser, redusert kapitalbinding/økt omløpshastighet, bedre presisjon i leveransene, og færre feilvarer
 2. Kostnadseffektive spesifikasjoner, basert på grundige analyser av behov og alternative løsninger, herunder bruk av underleverandører med fleksibilitet, spesialutstyr og spesialkompetanse i forhold til å lage/gjøre selv
 3. Kostnadseffektiv organisering, med tverrfaglig samarbeid mellom innkjøpskompetanse og ledelse, salg, økonomi og teknologi/design/produkt/produksjon
 4. Standardiserte innkjøp, med redusert lagerhold og kapitalbinding, og enklere service og vedlikehold
 5. Stadig vurdering av nye/ alternative leverandører, parallelt med aktiv utvikling av eksisterende leverandører slik at disse blir bedre i stand til å dekke dine behov
 6. Bruke presise forespørsler, med tilbyderinstruks, leveransebeskrivelse, juridiske vilkår, pris- og betalingsbetingelser, levesykluskostnader, og fremdriftsleveringsplan
 7. Evaluere totalkostnadene for innkjøpet
 8. Følge opp leverandørgarantiene
 9. Reforhandle gamle avtaler, ut fra en forhandlingsstrategi som omfatter en lang rekke forhold som bl.a. priser, betalings- og leveringsbetingelser, leveringstider, spesifikasjoner og ytelseskrav, juridiske vilkår, service, dokumentasjon, m.v.
 10. Innkjøpsmåling, bl.a. evaluering av utvikling i innkjøpspris i forhold til sluttprodukter og relevante alternativ

Hjelpemidler til effektive innkjøp er bl.a.:
Fyldig dekning av bedriftsregistre og innkjøpsguider finner du i Tekna VitAlts sider om Bedriftsregistre.

Om du kjøper plass og eventuelt annonse m.v. i slike innkjøpsguider bør du ikke akseptere automatisk fornyelse som forutsetter at du eventuelt husker å si opp i tide, du må få tilbud om fornyelse som du så kan vurdere på fritt grunnlag.

Profesjonell organisasjon på området er Norsk Innkjøps- og Materialadministrasjonsforbund NIMA. 

Kanskje kan du også søke hjelp hos din egen bransjeorganisasjonen din, eller egnet konsulent.

Andre nyttige informasjonskilder for å finne leverandører av aktuelle produkter og tjenester kan være:

Om du overveier å importere kan du ha god nytte av Altinns Eksport og import.

Miljøstiftelsen Grip tilbyr omfattende veiledning i miljøbevisst innkjøpspraksis., Initiativ for Etisk Handel IEH har etiske retningslinjer for innkjøp. 

NORIMPOD under Direktoratet for Utviklingssamarbeid skal fremme import fra U-land

Vil du kjøpe brukt og billig kan du prøve Konkursbørsen, som er en gratis tjeneste fra Konkursrådet.  

Doffin er Norges offisielle og eneste komplette database med offentlige innkjøpskunngjøringer. .

Forum for offentlige anskaffelser arrangerer kurs og utgir litteratur på området offentlige anskaffelser. Virksomheten er uavhengig, uten tilknytning til leverandører eller oppdragsgivere. 

Miljøindex gir informasjon om  Svanemerket,  Miljøfyrtårn,  ISO 14001,  EMAS, og Grønne leverandører

Innkjøpsteknikk fra Adekvat er en praktisk rettet håndbok for deg som jobber med innkjøp.

Det finnes ellers mye litteratur om innkjøp, søk i Bibsys.

Sist endret: 19.08.2013