Infokilder økonomi

Kilder.jpg

Altinn har en omfattende Regnskapsguide og god informasjon om mva-plikt, innberetning m.m., og også veiledning om finansiering og finansieringskilder. Der finner du også en oversikt over støtteordninger. Dit kan du også ringe og få veiledning, og det er gratis fra fasttelefon i Norge, tlf 800 33 840.

Den nye Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005, og NOU 2002:20, som ligger til grunn for loven, er en utmerket lærebok i regnskap, med illustrasjoner og eksempler (Pdf format)

I BedriftsABC'n fra Adekvat Info finner du praktisk informasjon om både regnskap/ økonomistyring, nøkkeltallsberegninger og finansieringskilder. I den elektroniske BedriftsABC'n er det også budsjett- og faktureringsprogram, lånekalkulator og fristkalender.

drivBEDRE!-pakken er Otto Risangers rett-på-sak e-håndbøker med økonomi- og skattetips for alle som driver en virksomhet.

Naringsdrivende.no gir enkel og grei informasjon om økonomi, skatt og regnskap, spesielt for den vesle næringsdrivende/det vesle enkeltpersonforetaket uten ansatte.

Eget-as.no gir tilsvarende informasjon spesielt laget for innehavere av eget AS/familie-AS

Skatteetaten har mye aktuelt stoff for næringsdrivende, bl.a. om skillet mellom lønnstaker og næringsdrivende, om moms for småbedrifter, m.v. 

Kemnerkontoret i Oslo kommune er blant annet ansvarlig for innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift, og der finner du mye nyttig informasjon selv om du ikke holder til i Oslo.

NAV er stedet for info om sykepenger, trygd og pensjon, m.v.

Innovasjon Norges sider finner du under Forretningsplan mal for forretningsplan. 

Søknadsskjemaet for Etablererstipend er en enkel mal for forretningsplan, som gjerne kan brukes som grunnlag også for drøftinger med banker, investorer og andre samarbeidspartnere.

Oslo kommune næringsetaten har en rekke praktiske brosjyrer, bl.a. om økonomistyring, og disse kan du også laste ned fra Internett.

Rett & plikt i arbeidslivet er et fagblad innen økonomi og personaladministrasjon, og tar opp aktuelle temaer innen trygderett, arbeidsrett, skatt, regnskap, lønn, hms m.v.

To greie og oversiktlige lærebøker fra Fagbokforlaget er Økonomi og Ledelse, og Økonomistyring

Noen banker har også laget håndbøker med nyttig informasjon om bl.a. Betalingstjenester og likviditetsstyring, Finansiering, Plassering og Risikokavlastning.

Sist endret: 15.12.2011
Sitat

"Først når det siste treet er kuttet nedførst når den siste elven er forurensetførst når den siste fisken er fangetførst da vil mennesket finne utat penger ikke kan spises" - Indiansk ordspråk