Skriv ut Skriv ut

Teknas lønnsstatistikk

Teknas lønnsstatistikk pr. 1. oktober 2014.

Den detaljerte lønnsstatistikken er forbeholdt deg som er medlem av Tekna.

Nedenfor ser du gjennomsnittstallene i år fordelt etter eksamensår. (aritmetisk middel).

*Lønnsbegrepet i Teknas lønnsstatistikk: Avtalt årslønn (månedslønn x 12) pr. 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon etc utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle B-trinn tatt med.

Gjennomsnittslønn pr. 1. oktober 2014

graf-n-2014.png

 

Sist endret: 11.12.2014


Bli medlem

Som medlem får du blant annet juridisk bistand i arbeidstvister Som medlem får du blant annet gode tilbud på bank og forsikring Som medlem får du blant annet abonnement på tidsskrifter Som medlem får du blant annet tilgang til kurs og arrangementer