Juridisk bistand

Som medlem i Tekna får du gratis juridisk bistand i alle spørsmål som angår ditt ansettelsesforhold.

Tekna har følgende medlemstilbud til deg som trenger juridisk bistand:

  1. Du får hjelp av erfarne arbeidsrettsadvokater og rådgivere gjennom vår telefonvaktordning. Ring tlf 22 94 75 00, kl. 09:00-15:00 (kl 14:30 fra 1. mai til 31. august). Vaktspørsmål (herunder gjennomgang av arbeidsavtaler) får du normalt svar på samme dagen, eller senest dagen etter. Dersom saken er av større omfang (gjennomgang av dokumentasjon og vurderinger) vil vi ta kontakt med deg. For at vi skal kunne gi best mulig tilbakemelding er det viktig at det rettslige problem beskrives på en best mulig måte
  2. Svar på skriftlige henvendelser til våre jurister. Send e-post til juridisk@tekna.no
  3. Tilgang til artikler om aktuelle juridiske problemstillinger i et ansettelsesforhold

Etter nærmere vurdering kan Juridisk kontor i Tekna forberede og bringe tvistesaker inn for rettsapparatet. Husk at et vilkår for gratis bistand er at du i utgangspunktet har vært medlem av Tekna i minst et halvt år før rettspørsmålet du søker bistand til oppsto.

Aktuelt

05.06.2014 Juridisk bistand

Avgjørelse om likestilling i Høyesterett

Utnevnelse av kontreadmiral er ikke i strid med likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Les mer >>


28.04.2014 Juridisk bistand

Stor pågang til Teknas juridiske kontor

Anne Cathrine Hunstad.JPG

Du som er medlem får gratis juridisk hjelp i alle spørsmål som angår ditt ansettelsesforhold. - Vi har opplevd en stor økning i antallet henvendelser det siste året.

Les mer >>


19.03.2014 Tillitsvalgt, Juridisk bistand

Brudd i forhandlingene mellom NHO – Fellesforbundet og betinget permitteringsvarsel

Tekna er orientert om at enkelte virksomheter tar i bruk betinget permitteringsvarsel på bakgrunn av brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Teknas hovedavtale med NHO omtaler ikke permittering, men det er på det rene at også Tekna-medlemmer i dette området kan bli permittert, dersom vilkårene for permittering er til stede.

Les mer >>


05.03.2014 Juridisk bistand

Om fristilling

reorg.jpg

Flere av Teknas medlemmer har rapportert at de har fått beskjed fra arbeidsgiver om at de i forbindelse med en omorganisering på arbeidsplassen er utsatt for såkalt ”fristilling”, dvs at de er fristilt fra sine arbeidsoppgaver og samtidig blitt oppfordret til å søke på stillinger som skal opprettes i en ny organisasjon.

Les mer >>


21.02.2014 Juridisk bistand

Arbeidsgivar sin bruk av arbeidsinnleige og entreprise

Tore Lerheim.jpg

Høgsterett har i løpet av det siste halvåret av 2013 avsagt to dommar der Statoil sitt behov for arbeidskraft har blitt dekkja ved bruk av innleige og entreprise. I éi av sakene vart Statoil dømt til å tilsetje vedkomande i fast stilling

Les mer >>


06.02.2014 Familiepolitikk, likestilling og etni..., Juridisk bistand

Feil om aldersgrenser, NHO?

Tore Lerheim.jpg

Spørsmålet om aldersgrenser står igjen på dagsordenen i forbindelse med at Steinar Mediaas har krevd å få arbeide i NRK ut over aldersgrensen på 67 år.

Les mer >>


06.01.2014 Juridisk bistand

Endrede regler for lønnsgaranti og permittering

Nye regler fra 1. januar 2014 begrenser arbeidstakers rettigheter til lønnsgarantidekning. Ved permittering må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode etter at permitteringen er iverksatt. Perioden for arbeidsgivers lønnsplikt under permittering er fra 1. januar 2014 forlenget fra 10 til 20 dager.

Les mer >>


16.12.2013 Om Tekna, Juridisk bistand

Nye pensjonsregler fra nyttår

Pensjon.jpg

Stortinget har vedtatt ny tjenestepensjonslov som vil bli satt i kraft fra 1. januar 2014. Tekna er svært fornøyd med at dette endelig er på plass.

Les mer >>


30.09.2013 Juridisk bistand

Hva er AFP?

Hvem får og hva er fallgruver?

Les mer >>


29.08.2012 Juridisk bistand

Stor etterspørsel etter privatrettslig rådgivning

Arne og Helge.jpg

Tekna-advokater har i snart et år tilbudt medlemmene fri privatrettslig rådgivning, og har allerede fått over 2000 henvendelser. – Pågangen er stor, og vi ser at mange medlemmer trenger råd og veiledning innen privatrettslige spørsmål, sier advokat Helge Heistø i Tekna.

Les mer >>


1-10 | Neste

Relatert innhold

Interne lenker

Gratis privatrettslig rådgivning

Ord og uttrykk